ARTIST

Hannes Verhoeven (Esbeek, 1984) heeft vooral bekendheid gekregen met zijn sculpturen in de openbare ruimte. Zijn sculpturen, vaak in een natuurlijke omgeving, wekken sympathie op en zijn voor een breed publiek interessant. Verhoeven woont en werkt op het platteland. Zijn atelier is gevestigd in Esbeek aan de rand van het dorp . In deze omgeving ligt ook de de Andreas Schotel kunstroute waar een groot deel van zijn openbare kunstwerken staan.

Het platteland is een veel terugkerend thema in zijn sculpturen, waarin mens en dier een grote rol spelen. Verhoeven gaat steeds op zoek naar verbindingen, en probeert zo een krachtig figuur te creëren. Is zijn werk een loflied op het boerenbedrijf, waarin hij opgroeide of een aanklacht tegen de bio industrie? Hij laat het oordeel aan zijn publiek. Zijn meest in het oog springende openbare werk is een 8 meter hoge koe genaamd De Melkfabriek. “Industrialisatie is over de landbouw heen gekomen. Vroeger zag men nog volop koeien in de
wei staan, ze komen tegenwoordig nog maar zelden de stal uit. Het is de tijd van de melkrobot”.

Zijn nieuwe sculpturen in gelimiteerde oplage zijn populair bij een grote groep kunst en designliefhebbers. Ze maken jouw interieur levendiger, interessanter en persoonlijker. Met elk beeld wat met de hand is gemaakt, laat hij je zijn passie zien. Deze sculpturen zijn te bezichtigen en verkrijgbaar in zijn atelier met gallery- en beeldentuin en via deze website. Op afspraak te bezoeken via tel. +31 6 10319299 of info@hannesverhoeven.nl.

———————————————————————————————————————————————–

Hannes Verhoeven (Esbeek, 1984) is best known for his sculptures in public space. His sculptures, often in natural surroundings, arouse sympathy and are of interest to a wide audience. Verhoeven lives and works in the countryside. His studio is located in Esbeek on the edge of the village. In this area is also the Andreas Schotel art route where a large part of his public works of art are located.

The countryside is a frequently recurring theme in his sculptures, in which humans and animals play a major role. Verhoeven is always looking for connections, and tries to create a powerful figure. Is his work a tribute to the farm he grew up in, or an indictment of factory farming? He leaves the judgment to his audience. His most striking public work is an 8 meter high cow called De Melkfabriek. “Industrialization has come over agriculture. In the past, people still saw plenty of cows in the pasture, they rarely come out of the stable these days. It is the time of the milking robot”.

His new limited edition sculptures are popular with a large group of art and design enthusiasts. They make your interior more lively, interesting and personal. With every sculpture made by hand, he shows you his passion. These sculptures can be viewed and are available in the pop-up gallery at his studio or via his website. Can be visited by appointment by tel. +31 6 10319299 or info@hannesverhoeven.nl.